Openbare Vergaderingen

Beste dorpsgenoten, Nu de coronamaatregelen het weer enigszins toelaten om te vergaderen staat er een openbare vergadering gepland op 9 maart 2022. Daarnaast hopen wij op 23 maart onze jaarvergadering te houden. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een goed onderwerp,...

We zijn er voor u

Als inwoner van Schoonebeek kunt u met uw vragen bij ons terecht. Zo kunt u onder andere via Dorpsbelangen (mail naar: secretariaat@dbschoonebeek.nl) vragen om de speeddisplay in uw straat te plaatsen. Een mooie graadmeter om te kijken hoeveel verkeer er rijdt en hoe...

Plannen van de NAM

Plannen van de NAMDorpsbelangen Schoonebeek is totaal overvallen door de mededeling dat de NAM gaat stoppen met het injecteren van afvalwater in Twente en dat nu wil gaan doen in de lege gas- en olievelden in en rond Schoonebeek. Dit besluit is genomen zonder overleg...

Nieuwe Speeltuin?

Beste Inwoners van Schoonebeek, Wij krijgen herhaaldelijk het verzoek voor het aanleggen van een speeltuin, echter zitten hier nogal wat haken en ogen aan. We willen daarom deze column gebruiken voor het uitleggen van de regels die de gemeente hanteert.  ...

Denkt u mee over het dorpspark? Graag!

Denkt u mee over het dorpspark? Graag! In het septembernummer van de Jaknikker hebt u kunnen lezen dat er plannen in de maak zijn voor een herinrichting en uitbreiding van het dorpspark.Daar kunt u ook een bijdrage aan leveren! In eerste instantie door ideeën aan te...