Dorpsvisie

Dorpsbelangen Schoonebeek heeft in 2007 door SEDNA, een dorpsanalyse laten uitvoeren. Het doel van deze analyse was om vast te stellen hoe de bewoners denken over de leefbaarheid in en om Schoonebeek. Onder leefbaarheid wordt bedoeld:

  • goed wonen
  • goede woonomgeving
  • goed sociaal klimaat
  • goede voorzieningen
  • gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en bewoners.

Aan dit onderzoek hebben 50, willekeurig gekozen, inwoners van Schoonebeek meegewerkt.

De gemeente Emmen was enige jaren hiervoor gestart met het project ”Emmen Revisited”. Omdat de aanpak van dit project erg succesvol was, besloot de gemeente deze werkwijze ook toe te passen in andere wijken en dorpen van de gemeente Emmen. Omdat in Schoonebeek al een analyse was uitgevoerd, kon men in Schoonebeek direct van start. Immers de tekortkomingen en wensen van de inwoners waren al bekend.