Geschiedenis

Initiatiefgroep

In de jaren 1996-1998 is een aantal initiatieven ondernomen om een erkende overlegpartner op te richten. Deze pogingen zijn alle mislukt.

Daarop heeft de gemeente het initiatief genomen en een informatieavond georganiseerd in de Wolfshoeve. Uit deze informatieavond is een werkgroep ontstaan bestaande uit Rudy Buter, Jannes Haveman, Johan van der Kooi, Bert Mekkes, Harry Nijenstein en Harmannus Schoemakers, Freek Finke.

De werkgroep heeft vervolgens een bewonersenquête gehouden. Hieruit bleek dat maar liefst 93 % van de inwoners het initiatief steunden.

Op 25 maart 2000 is het verslag aangeboden aan wethouder Klaver. Tijdens de aanbieding is het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de vereniging tijdens de oprichtingsavond op 9 mei, 2000 te erkennen als overlegpartner van de gemeente.

In overleg met de gemeente en de notaris de statuten opgesteld en juridisch in orde bevonden.

Op de oprichtingsavond presenteerde zich de startgroep als de bestuursleden van de nieuwe vereniging. Tegelijkertijd werd afgesproken om in het najaar een algemene ledenvergadering te houden met nieuwe bestuursverkiezingen

 

Oud Bestuursleden