22 aug 2013

Heeft u voor uw buurt een goed idee?

Dorpsbelangen Schoonebeek werkt met u mee!

Heeft u als bewoner of bewonersorganisatie een goed idee voor uw buurt?

Een idee dat u zelf of samen met buurtbewoners uit kunt voeren en waar de buurt

achter staat?

Dan is er een goede kans dat Dorpsbelangen Schoonebeek hier geld voor heeft.

 

Ideeën voor uw buurt

Net als vorig jaar heeft Dorpsbelangen Schoonebeek nog een potje beschikbaar voor goede ideeën van bewoners.

Ideeën om de leefbaarheid in de wijk en dorp te verbeteren en de zelfwerkzaamheid van de bewoners te vergroten. Ideeën die gaan over verbeteringen in hun buurt.

Wat denkt u bijvoorbeeld van:

• Het organiseren van een sporttoernooi.

• Het verbeteren van speelvoorzieningen.

• Een tent huren voor een buurtfeest.

• Extra parkeerplaatsen aanleggen.

• Het aanschaffen van een gereedschapskist voor een volkstuinvereniging.

• Een jeu de boulesbaan aanleggen.

• Het huren of aanschaffen van spullen voor een buurtvereniging.

• Enzovoorts.

 

De spelregels

Voor het indienen van uw idee gelden een aantal spelregels.

We zetten ze voor u op een rijtje:

 

• Vanaf 1 aug tot 31 dec kunt u uw idee insturen cq inleveren bij Dorpsbelangen Schoonebeek .

• U krijgt altijd bericht over de beoordeling.

• Ideeën worden beoordeeld op datum van binnenkomst bij Dorpsbelangen Schoonebeek .

• Er moet een kosten onderbouwing van het idee worden meegestuurd.

• U bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van uw idee.

• Uw buurt moet achter de uitvoering van uw idee staan.

• Het idee moet passen binnen criteria van Dorpsbelangen Schoonebeek .

• Er moet voldoende geld voor het idee beschikbaar zijn.

• De uiteindelijke beslissing t.a.v. honorering ligt bij Dorpsbelangen Schoonebeek.

 

We zien graag Uw idee verschijnen, bestuur Dorpbelangen Schoonebeek.