3 mrt 2016

De mooiste entree van ons dorp wordt gevormd door het gebied aan beide kanten van Burg. Ossenlaan tot
aan de kerk. Een mooi groen stuk die je het dorp binnenleidt, met natuurlijk het hertenkamp maar ook de
gazons, struiken en boomgroepen.

Maar …. een grote opknapbeurt zou geen luxe zijn.

Ondank dat het nog groen lijkt, zijn er bomen die aan het einde van hun levensduur zijn. Daardoor neemt o.a.
het risico op vallende takken toe. De afwatering is slecht: de paden staan regelmatig blank en daardoor
slecht begaanbaar. Het struikgewas is te ver doorgeschoten.

Een dorpspark lijkt niet direct prioriteit te hebben bij de gemeente, dus waarom niet vanuit eigen inwoners
proberen toch het park aan te pakken. Een aantal vrijwilligers heeft de koppen bij elkaar gestoken en in
samenspraak met diverse betrokkenen een plan opgesteld. Na een flinke periode van voorbereiding lukte het
ook om subsidies te krijgen bij de provincie Drenthe, gemeente Emmen, Landschapsbeheer Drenthe en
Dorpsbelangen Schoonebeek. Met hulp van Landschapsbeheer Drenthe en Emmen Revisited werden de
puntjes op de i gezet en werden de benodigde vergunningen geregeld.

Een belangrijke voorwaarde voor deze subsidies is inzet van vrijwilligers uit het dorp. Vrijwilligers die willen
helpen snoeien, helpen bomen omzagen en planten, helpen met de aanpak van de paden en helpen met
hand- en spandiensten zoals groenafval verzamelen.

Wij zijn dus op zoek naar vrijwilligers,
* Die mee willen helpen met het zagen van bomen/struiken/takken.
* Die mee willen helpen bij het deze grote opknapbeurt van het park.

Deze werkzaamheden bestaan uit hulp bij:
– snoei-werkzaamheden
– zaagwerkzaamheden
– paden aanleggen
– sloten opschonen
– afval opruimen

Door mee te helpen kan je je eigen brandhout verdienen!
Wil je alleen hout afnemen kan je op een reservelijst, onze voorkeur gaat eerst uit na verdeling van hout
onder mensen die daadwerkelijk zelf de handen uit de mouwen hebben gestoken. Mocht er daarna hout
overblijven zal dit verkocht worden voor € 45,- per kuub. Met de opbrengst zullen onkosten betaald worden
en het restant zal ten goede komen aan het park (denk aan bijvoorbeeld vogelhuisjes).

Vrijdag 4 maart 2016 begint uitvoerder BTL met het eerste werk zoals het rooien van de bosjes. De datum
voor het kappen van de bomen wordt z.s.m. bekend.

Werkzaamheden die de komende weken worden uitgevoerd:
opschonen/snoeiwerkzaamheden struiken/bosjes, kappen en zaagwerk bomen (als kapvergunning definitief
is), opschonen sloten, grondwerk, planten van bomen en vernieuwen van de paden.

Wilt u zich vast opgeven voor de groen doe- en houtdagen Dorpspark Schoonebeek dan kan dit.
De data zijn natuurlijk ook afhankelijk van de situatie ter plekke i.v.m. de huidige natheid. Zodra de werkdata
duidelijk zijn dan krijgt u hier bericht van.

Link opgave formulier: https://docs.google.com/forms/d/
1VxbNNjLB2B9De2oeL3DcMQCcQZQ5WO8Snr66SISSufo/viewform

Link website: http://dorpsparkschoonebeek.jimdo.com/