11 dec 2018

Er wordt gewerkt in het centrum van Schoonebeek. Het middenblok is gesloopt en het Pallertplein wordt aangelegd. De werkgroep Centrumvernieuwing heeft samen met bewoners en ondernemers mooie plannen gemaakt. We hebben er lang op gewacht, maar het wordt werkelijkheid. Het centrum van Schoonebeek wordt een pareltje.

Werkzaamheden
Op onderstaande kaarten zijn de plannen te zien voor het Pallertplein. Waar wordt op dit moment aan gewerkt en wat is de fasering.

– Kaart fase 2 centrumvernieuwing
– Kaart fasering

Parkeren tijdens de werkzaamheden aan het Pallertplein
Er wordt momenteel door de aannemer hard gewerkt om het vernieuwde Pallertplein voor de kerst klaar te krijgen. Gelukkig werkt het weer tot nu toe geweldig mee maar om zo efficiënt te kunnen werken worden er nu twee uitvoeringsfases te gelijk opgepakt.
Dit heeft de komende weken gevolgen voor het parkeren in het winkelcentrum. Vanaf 5 december kan er geparkeerd worden op de parkeerplaats aan de overzijde van de Europaweg en achter de winkelpanden aan de zuidkant (Westerlanden). Naar verwachting zijn zaterdag 15 december de helft van de parkeerplaatsen op het Pallertplein weer klaar en te bereiken via de Europaweg.
De wijziging wordt met borden aangegeven.

Parkeren langs de Europaweg
Er is overleg geweest tussen de gemeente, werkgroep Centrumvernieuwing en de drogist Markant. Er is door alle partijen ingestemd met een voorstel waarbij er twee extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd, maar waarbij de groenstructuur blijft bestaan. De strook langs de Europaweg wordt tijdelijk geheel verhard.
Zodra de werkzaamheden aan het Pallertplein gereed zijn wordt de parkeer-/groenstrook langs de Europaweg definitief ingericht. Voor de korte termijn betekent dat er tijdelijk meer parkeerplaatsen zijn zodat klanten niet in modder hoeven te parkeren. In januari wordt een deel van de verharding opgeruimd om plek te maken voor de definitieve inrichting.

Verblijfskarakter centrumgebied
De nieuwe inrichting van het centrum is een ingrijpende verandering voor het dorp. De 30 km-zone in het centrum heeft een echt verblijfskarakter gekregen. Ter hoogte van het centrum eindigt het verplichte fietspad en wordt de ruimte gedeeld met voetgangers. Hier begint het verblijfsgebied.

De Europaweg is een drukke straat in ons dorp en hier rijdt veel verkeer door. Het verkeer op de Europaweg heeft voorrang op het verkeer dat vanuit andere straten de Europaweg op wil rijden.
Door het grote middeneiland in de Europaweg wordt het verkeer sterk afgeremd. Het middeneiland zorgt er daarbij ook voor dat voetgangers veilig kunnen oversteken.

Ter hoogte van het middeneiland heeft verkeer van rechts voorrang en bij de zijwegen wordt de voorrang geregeld door middel van uitritconstructies. Deze herkent u aan de inritblokken die ook verderop langs de Europaweg zijn. Verkeer op de uitritconstructie heeft voorrang op het overige verkeer.

– Flyer met uitleg van de verkeerssituatie.

Meer informatie
Wilt u meer informatie neem dan contact op met de leden van de werkgroep Centrumvernieuwing Schoonebeek.