2 dec 2017

Onder de Beeklanden ligt een duiker waarvan de kwaliteit zorgen baart. Om te onderzoeken in welke staat hij is, is er een inspectie nodig. Dat doen we door het verlaging van het waterpeil met ongeveer 10 á 15 cm.

Om te voorkomen dar er heel veel water uit de vijvers weg moet stromen dammen wij de duiker aan beide kanten tijdelijk af en pompen het water daarna iets naar beneden. Vervolgens gaat de Fa. Westenberg met een drone boot met camera de duiker inspecteren. Deze werkzaamheden gaan met elkaar één dag in beslag nemen en gaan plaats vinden op 6 december aanstaande. We zullen de overlast tot een minimum beperken.