2 dec 2012

In Schoonebeek nemen bewoners zelf het heft in handen. Ze gaan met elkaar in een breed dorpsdebat om vast stellen wat er in de huishoudens in het dorp leeft: welke knelpunten zijn er, welke kansen zien dorpsbewoners, hoe willen Schoonebeekers met dorpse kwesties aan de slag, welke goede suggesties leven er.

We praten hierover met Jan van der Bij van adviesbureau STAMM die samen met de Middenstandsvereniging, Dorpsbelangen, Domesta, NAM en Emmen Revisited het dorpsgesprek in gang zet.

Wat kunnen we verwachten, Jan?

Vanaf begin volgend jaar, we denken februari, worden huis aan huis alle bewoners geïnterviewd door een mede-bewoner. Op dit moment werft Dorpsbelangen bewoners die huis aan huis dorpsgesprekken kunnen gaan voeren.

Waarom deze gesprekken?

We hadden natuurlijk een enquêteformulier kunnen rondsturen en dat later weer kunnen ophalen bij de mensen. Maar dan mis je het gesprek. Dan vind je niet iedereen. Het is de bedoeling dat ook de mensen die niet altijd haantje de voorste zijn hun mening kunnen geven. We willen graag dat iedereen de kans krijgt om mee te doen en meer te doen. En als je met elkaar aan de keukentafel bij een kopje koffie zit te bomen over de toekomst van Schoonebeek, dan verzin je heel andere dingen, dan gaan de handen jeuken, dan ontstaat er ambitie. Dat heb je allemaal niet bij een schriftelijke enquête.

Waar gaat het dan allemaal over aan die keukentafels?

Aan de ene kant zeg ik ‘laat het gewoon gebeuren, het kan overal over gaan’. Maar natuurlijk zijn er ook dingen die we echt willen weten. Even een willekeurige greep: hoe denken mensen over de inrichting van het centrum, waar doen bewoners hun boodschappen, welke ontmoetingsplekken zijn belangrijk, hoe kijkt men tegen het openbaar groen in het dorp aan, welke ondernemende initiatieven leven er onder de Schoonebeekers. Dat soort onderwerpen.