Wat houdt het project in

In november 2019 is, na 63 jaar (!) het laatste nummer van De Schoonebeker Echo uitgebracht.

Er kwamen destijds veel reacties uit de bevolking en die kwamen steeds weer uit op: wat toch jammer dat het stopt!
Dat heeft er toe geleid dat Schoonebeek in Actie het initiatief heeft genomen om, samen met twee logische partners, te gaan onderzoeken of een doorstart van De Echo wellicht mogelijk is.

Uit een behoefteonderzoek is geblelen dat er ruim voldoende draagvlak is om door te gaan met ons idee: het maken van een Dorpsportaal Schoonebeek met meerdere kanalen (waaronder een blad!).

De Werkgroep

De werkgroep ‘Doorstart Schoonebeker Echo’ bestaat uit:

Marga Piek en Marcel Heidemans namens Dorpsbelangen Schoonebeek
Erik Joldersma en Jan Snijder namens de Middenstandsvereniging
Johan Strating en Kees Veenstra namens Schoonebeek in Actie.
De werkgroep is per 26 augustus omgedoopt tot stuurgroep van het project ‘Opstarten Dorpsportaal Schoonebeek’. Zo heet het project vanaf nu. Voor de laatste stand van zaken, klik hier.

Dorpsportaal Schoonebeek

Het idee is dus om een Dorpsportaal Schoonebeek te gaan maken.

Klik hier om meer informatie te vinden.