29 jun 2022

Onder de noemer ‘Reuring in de Buurt”stelt het Oranje Fonds € 600.00,00 beschikbaar voor initiatieven die zorgen ‘ontmoeting en verbinding in de buurt’. Buurtorganisaties konden de afgelopen jaren geen activiteiten organiseren. Contacten zijn verwaterd en het Oranj Fonds wil dit herstellen door financiele steun te geven. Organisaties kunnen een aanvraag doen bij het fonds via oranjefonds.nl/reuring. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage is het belangrijk dat het evenement gezamelijk georganiseert wordt door minimaal 3 organisaties of initiatieven uit de buurt. Bewoners moeten betrokken zijn bij de opzet en uitvoering. Ook moet het gaan om nieuwe evenementen en niet om bijvoorbeeld een jaarlijkse wijkdag, tenzij echt sprake is van een nieuwe opzet. Projecten moeten uiterlijk 1 November 2022 opgestart worden en op 1 oktober 2023 zijn afgerond.