11 aug 2014

meerdoen in schoonebeek
Verbinden, energie, inspiratie, netwerken, samenwerking en de eigen kracht van Schoonebeek! Dat zijn de sleutelwoorden van Mee®doen in Schoonebeek.

Op 11 december 2013 is er een openbare bijeenkomst geweest waarin een presentatie is gehouden over de uitkomsten van de dorpsenquête. Uit deze enquête zijn 8 thema’s naar voren gekomen die volgens de inwoners van Schoonebeek aandacht behoeven!
Op deze thema’s zijn werkgroepen gevormd die samen met de kopgroep Mee®doen in Schoonebeek vormen. Deze werkgroepen zijn; Accommodatie, Openbaar gebied, Centrum, Noaberschapnu, Sport, Wonen, Jeugd en Toerisme

Mee®doen in Schoonebeek zoekt:

Een voorzitter M/V (vrijwillig)

Een notulist M/V (vrijwillig)

Een fondsenwerver M/V (vrijwillig)

Een financieel beheerder M/V (vrijwillig)

Een communicatiemedewerker M/V (vrijwillig)