12 aug 2016

Verenigingen en stichtingen in Zuidoost-Drenthe kunnen een financiële bijdrage aanvragen uit het Stimuleringsfonds van Rabobank Emmen-Coevorden voor activiteiten die de regio verrijken.

Nieuwe aanvragen die voor 5 september bij de bank binnen zijn, komen in aanmerking voor een bijdrage uit de derde ronde in 2016 van het Stimuleringsfonds.

Met het Stimuleringsfonds van de Rabobank Emmen-Coevorden willen wij kleinschalige lokale projecten op duurzaam economisch, maatschappelijk en cultureel terrein een steuntje in de rug geven. Hiermee bedoelen we projecten die brede belangstelling en waardering verdienen en een verrijking voor de plaatselijke samenleving betekenen.

Thema’s als leefbaarheid, educatie, zorg, welzijn en milieu staan hierbij centraal. En dan vooral in de eigen, directe leefomgeving. Wanneer verenigingen en stichtingen barsten van de ambities en ideeën maar te weinig middelen in kas hebben kunnen zij een aanvraag doen bij het Stimuleringsfonds van Rabobank Emmen-Coevorden. Het Rabobank Stimuleringsfonds wordt gefinancierd uit het winstbestemmingsfonds van de bank, dat gebruikt wordt voor het ondersteunen van lokale maatschappelijke initiatieven.

Tweede ronde

Voor de tweede ronde in 2016 heeft de bank 46 aanvragen ontvangen voor een bijdrage uit het Rabobank Stimuleringsfonds, hiervan zijn 25 aanvragen gehonoreerd met een totaalbedrag van €29.600,-. Zo heeft onder andere Stichting Promotie Emmer-Compascuum een bedrag gekregen voor de organisatie van een midzomerfair. Tennisvereniging Heideslag uit Erica heeft een bijdrage ontvangen om te renoveren en het Filmhuis in Emmen gaat van het bedrag een mobiele filminstallatie aanschaffen.

Klankbordgroep

De klankbordgroep, bestaande uit leden van de bank, bepalen welke aanvragen een bijdrage uit het Stimuleringsfonds krijgen. De klankbordgroep kijkt hierbij naar creativiteit, originaliteit, haalbaarheid, spreiding over het werkgebied en in hoeverre dit project de regio verrijkt.

Aanvraag

Een aanvraag indienen kan tot 5 september via www.rabobank.nl/emmen-coevorden (kijk bij het onderwerp Stimuleringsfonds voor de voorwaarden en een online aanvraagformulier).